08
tammi

Seurantatietojen toimittaminen

Hyvät hanketoimijat,

Pyydämme Teitä ilmoittamaan maaseudun kehittämisohjelmasta tuetun ja toteuttamanne hankkeen (kehittämishanke/yritystuki) seurantatiedot tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Seurantatiedot tallennetaan joko sähköisesti tai paperilla sen mukaan, miten hakemus on alun perin toimitettu. (sähköisen Hyrrä-hakemuksen tehnyt ei voi täyttää seurantatietoja paperilla)

1. SÄHKÖINEN ASIAKAS:

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu Hyrrä-asiointipalvelussa osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html.

Nyt tallennetaan tiedot vuoden 2018 osalta. Tarkemmat ohjeet seurantatietojen tallentamisesta Hyrrään löytyvät

kehittämishankkeista linkistä http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25923 ja

yritystuista linkistä http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/123/article-25923.

Kehittämishankkeiden seurantatietojen sisällöistä kerrotaan tarkemmin ohjeessa tuensaajalle seurantatietojen toimittamisesta: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25993.

Kehittämishankkeiden toteuttajan tulee ilmoittaa hankkeensa seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Yritystukien seurantatiedot toimitetaan viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä sekä kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Seurantatietojen raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta. Viimeistään loppumaksun yhteydessä tulee seurantatiedot olla toimitettuna. Nyt seurantatietoja toimittavat ne hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2018 aikana.

2. PAPERIASIAKAS:

Seurantatietojen toimittaminen tapahtuu täyttämällä paperilomake suomi.fi-palvelusta ja toimittamalla se Pirityisille (Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen)

Nyt tallennetaan tiedot vuoden 2018 osalta.

Hankkeen toimenpiteen mukaiset lomakkeet seurantatietojen toimittamiseen löytyvät internetistä osoitteesta

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuetjakehittaminen/

seuraavilla lomakenumeroilla:

                     3306Cind (Koulutus ja tiedonvälitys, toimenpide 1)

                     3306Dind (Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen, toimenpide 7)

                     3306Eind (Yhteistyö, toimenpide 16)

3306Lind (Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset (tämän täyttävät lisäksi ne hankkeet, jotka ovat hakeneet tukea Leader-ryhmän kautta))

                     3305ind (Yritystuet)

Tuensaajan tulee ilmoittaa kehittämishankkeensa seurantatiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Seurantatietojen raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen ajankohdasta. Viimeistään loppumaksun yhteydessä tulee seurantatiedot olla toimitettuna. Nyt seurantatietoja toimittavat ne hankkeet, joita on toteutettu vuoden 2018 aikana.

21
joulu

Pirityisille Vuoden terveysliikuntatyö -ehdokkuus!

Keski-Pohjanmaan liikunnan  perustama suuri raati valitsee vuosittain alueen urheilu- liikunta- ja kuntoilukenttään positiivisesti vaikuttaneet tahot. Jaossa on Vuoden nuorisotyön, Vuoden terveysliikuntatyön, Ansioituneen seuratyöntekijän, Vuoden urheilu-/liikuntatapahtuman ja Vuoden läpimurto -palkinnon saajat. Voittajat julkistetaan Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa tammikuussa. 

Eri palkintokategorioissa on mukana liikuntaa ja sitä kautta hyvinvointia edistäviä henkilöitä, yrityksiä, urheiluseuroja, tapahtumia ja muita liikuntamyönteisiä tahoja. Suuressa raadissa on yli 200 äänioikeutettua. Raatiin on kutsuttu kaikki Keski-Pohjanmaan Liikunnan jäsenyhteisöt, toiminta-alueen kuntien liikuntavastaavat, Keplin hallituksen jäsenet, urheilutoimittajat sekä Keski-Pohjanmaan liikunnan yhteistyökumppaneiden edustajat. 

Keski-Pohjanmaan Liikunnan aluejohtaja Petri Harsusen mukaan Pirityisten ehdokkuuden perusteena on yhdistyksen suuri panos alueen liikuntamahdollisuuksien ja sitä kautta kansanterveyden parantamiseen. Liian vähäinen liikunta aiheuttaa sosiaali- ja terveysministeriön mukaan jopa 400 miljoonan euron vuosikustannukset. Kustannuksia voidaan pienentää parantamalla ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Maaseudulla paikallisen kehittämisen leader-ryhmät ratkaisevat osaltaan liikkumattomuuden aiheuttamia ongelmia. 

Leader-rahoituksen ja alueen asukkaiden talkootyön ansiosta syntyy kaikkien yhteiseen käyttöön esimerkiksi liikuntahalleja, luontopolkuja, laavuja, latuja, leikkipaikkoja ja kulttuurikohteita. Vuosittain maaseudulle saadaan tällä tavoin yli 200 uutta liikunta- ja harrastepaikkaa. Leader-rahoitus mahdollistaa siten liikunta- ja harrastemahdollisuuksien lisäämisen, ja sillä on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille.

 

Pirityisten toiminnanjohtaja Elina Itäniemi kertoo, että uusia liikunta- ja harrastapaikkoja on viime vuosina syntynyt tasaisesti ympäri Keski-Pohjanmaata. Paikalliset ovat itse päättäneet, miten aluetta kehitetään.
- Leader-rahoituksella toteutetut kohteet ovat alueen toimijoiden itsensä ideoimia. Ne vastaavat siksi paikallisia tarpeita, Itäniemi kertoo.
Keski-Pohjanmaalle on viimeisen neljän vuoden aikana rakennettu lähes 500 000 eurolla liikunta- ja harrastepaikkoja. Rahoituksen saaminen edellyttää yleensä talkootyötä.
- Asukkaat antavat oman työpanoksensa tavoitteen saavuttamiseen. Tämä on yhteisöllistä toimintaa, Itäniemi kuvailee.

"Seuramentor ohjaajien tukena"

 

Liikunta- ja harrastepaikkojen tukemisen lisäksi Pirityiset on monin tavoin mukana terveysliikunnan edistämisessä. Pirityiset rahoittaa Keski-Pohjanmaan Liikunnan "Seuramentor ohjaajien tukena" -hanketta, jonka tärkeimpiä tavoitteita on alueen seuratoiminnan ja valmennuksen kehittäminen.  Hanke liittyy Keski-Pohjanmaan Liikunnan "Liikuntaa läpi elämän" -strategiaan, jonka yksi tavoite on tukea paikallisen yhdistystoiminnan kehittymistä ja monipuolisuutta. 

Suuren raadin äänestämät voittajat julkistetaan Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa 26.1.2019. Pirityiset kiittää Keski-Pohjanmaan Liikuntaa Vuoden terveysliikuntatyö -ehdokkuudesta, ja jatkaa työtään terveysliikunnan edistäjänä. 
21
joulu

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaala ja Hankemaailman helmet -finaali

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaala järjestettiin Åminne Folkparkissa 9. marraskuuta. Tilaisuudessa järjestettiin Hankemaailman helmet -finaali, johon oli kerätty Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen kolmen Leader-ryhmän ohjelmakauden onnistuneimmat hankkeet. Hankemaailman helmet -finaalia oli seuraamassa yli 220 henkilöä, jotka ovat tavalla tai toisella mukana kehittämässä maaseutua. 


Helmihankkeita etsittiin neljässä sarjassa: Tulevaisuuden tekijä, Ohjelmakauden oivallus, Perinteestä ponnistaen ja Verkostojen rakentaja. Jokaisessa sarjassa kilpaili yksi Pirityisten rahoittama hanke.

Tulevaisuuden tekijä -sarjassa etsittiin innovatiivista yritystä, jolla on potentiaalia kasvaa ja kehittyä. Pirityisiltä oli mukana Aurolahti 3D -suuunnittelutoimisto. Ohjelmakauden oivallus -sarjassa etsittiin hanketta tai yritystä, jossa on tehty oivallus, innovaatio tai uusi idea, ja saatu aikaan positiivistä kehitystä tai viety liiketoimintaa eteenpäin. Pirityisten hanke tässä sarjassa oli Pienmallastamo Toholammille. Paikallisesta ponnistaen -sarjassa toiminta lähtee paikallisuudesta, asuinpaikan juurista tai paikallisuuden brändäämisestä. Pirityisten tämän sarjan kilpailija oli Uusi Kraatari. Verkostojen rakentaja -sarjassa kriteereinä olivat yhteisöllisyyden lisääminen, verkostojen rakentaminen ja niiden hyödyntäminen. Pirityisten kilpailija tässä sarjassa oli Luonnossa on mahdollisuuksia.  

Jokaisesta hankkeesta kuvattiin kahden minuutin mittainen esittelyvideo, jossa kerrotaan hankkeen tai yrityksen tarina ideasta toteutukseen sen aidossa ympäristössä. Videoiden kautta kuvattiin maaseudun kehittämisen taustaa ja toteuttamistapoja, ja hankkeiden merkitystä omalle alueelle. Jokaisesta hankkeesta tehtiin myös kirjallinen hanketarina. Valmiit videot ja hanketarinat esitettiin Hankemaailman helmet -finaalin tuomaristolle, joka perehtyi yhteensä yli 20 hankkeeseen, ja poimi näistä onnistuneimmista hankkeista ne kaikkein kirkkaimmat helmet.

Tuomaristoon kuului 7 jäsentä: Tutkija Kenneth Nordberg Åbo Akademista, ylijohtaja Marja-Riitta Vest Pohjanmaan ELY-keskuksesta, kehittämispäällikkö Miia Lammi Muotoilukeskus Muovasta, EU-ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala Keski-Pohjanmaan liitosta, kehittämisjohtaja Petri Jylhä Kaustisen seutukunnasta, kehittämissuunnittelija Kimmo Riusala Pohjanmaan liitosta sekä neuvotteleva virkamies Christell Åström Maa- ja metsätalousministeriöstä. 

 

Tuomariston puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Miia Lammi Muotoilukeskus Muovasta kertoi alueen onnistuneimpiin hankkeisiin tutustumisen olleen innostava tehtävä. Hän kuvailee hankkeiden selvästi tuoneen ihmisiä yhteen, esitelleen paikkakuntien ainutlaatuisuutta, kehittäneen innovaatioita ja rakentaneet siltaa menneestä tulevaisuuteen. 

- Videoiden avulla ihmiset kertoivat meille tarinan hankkeen takana. Numerot tulivat todeksi yhteisissä tilaisuuksissa, kohennetuissa ympäristöissä sekä uusissa tuotteissa, palveluissa ja ratkaisuissa. Videot välittivät tunteen innokkuudesta ja sitoutuneisuudesta, ihmisten aidosta halusta viedä asioita eteenpäin, Lammi kiittelee. 


 

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien rahoittamista hankkeista ja yrityksistä voittajiksi valittiin rakennusalalle Stedox-innovaation tehnyt BusinEsse, Kyröön Kievarin Matkailun Edistämiskeskuksen laajennus, kaurasta elintarvikkeita jalostava Lohtajalainen Mö Foods ja Närpiön kasvihuoneklusteria kehittävä Innoväxthus. 

 

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on rahoitettu lähes 600 hanketta ja yritystukea vuosina 2014-2018 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ELY-keskuksen ja alueen kolmen Leader-ryhmän myöntämänä. Maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja asukkaiden palveluiden ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin. Maaseudun kasvua ja hyvinvointia tuetaan, jotta alueen asukkaat voisivat hyvin, yritystoiminta kasvaisi ja työpaikkojen määrä lisääntyisi.

 

Pirityiset kiittää kaikkia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaalan osallistujia, ja onnittelee Hankemaailman helmet -kilpailun voittajia sekä kaikkia kilpailun finalisteja ja heidän yhteistyökumppaneitaan. Kehitetään yhdessä maaseutua!24
loka

Tervetuloa syyskokoukseen!

Pirityiset ry:n syyskokous pidetään tiistaina 30.10.2018 klo 19.00 Halsuan Nuorisoseurantalolla (Kirkkotie 11, 69510 Halsua)

  • Kahvitus alkaen klo 18.45
  • Syyssatopäivän hanke-esittely, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry: #Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu
  • Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen jäsenten valinnat

Kokouskutsu on postitettu yhdistyksen jäsenille. Tutustu esityslistaan tästä