21
joulu

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaala ja Hankemaailman helmet -finaali

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaala järjestettiin Åminne Folkparkissa 9. marraskuuta. Tilaisuudessa järjestettiin Hankemaailman helmet -finaali, johon oli kerätty Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen kolmen Leader-ryhmän ohjelmakauden onnistuneimmat hankkeet. Hankemaailman helmet -finaalia oli seuraamassa yli 220 henkilöä, jotka ovat tavalla tai toisella mukana kehittämässä maaseutua. 


Helmihankkeita etsittiin neljässä sarjassa: Tulevaisuuden tekijä, Ohjelmakauden oivallus, Perinteestä ponnistaen ja Verkostojen rakentaja. Jokaisessa sarjassa kilpaili yksi Pirityisten rahoittama hanke.

Tulevaisuuden tekijä -sarjassa etsittiin innovatiivista yritystä, jolla on potentiaalia kasvaa ja kehittyä. Pirityisiltä oli mukana Aurolahti 3D -suuunnittelutoimisto. Ohjelmakauden oivallus -sarjassa etsittiin hanketta tai yritystä, jossa on tehty oivallus, innovaatio tai uusi idea, ja saatu aikaan positiivistä kehitystä tai viety liiketoimintaa eteenpäin. Pirityisten hanke tässä sarjassa oli Pienmallastamo Toholammille. Paikallisesta ponnistaen -sarjassa toiminta lähtee paikallisuudesta, asuinpaikan juurista tai paikallisuuden brändäämisestä. Pirityisten tämän sarjan kilpailija oli Uusi Kraatari. Verkostojen rakentaja -sarjassa kriteereinä olivat yhteisöllisyyden lisääminen, verkostojen rakentaminen ja niiden hyödyntäminen. Pirityisten kilpailija tässä sarjassa oli Luonnossa on mahdollisuuksia.  

Jokaisesta hankkeesta kuvattiin kahden minuutin mittainen esittelyvideo, jossa kerrotaan hankkeen tai yrityksen tarina ideasta toteutukseen sen aidossa ympäristössä. Videoiden kautta kuvattiin maaseudun kehittämisen taustaa ja toteuttamistapoja, ja hankkeiden merkitystä omalle alueelle. Jokaisesta hankkeesta tehtiin myös kirjallinen hanketarina. Valmiit videot ja hanketarinat esitettiin Hankemaailman helmet -finaalin tuomaristolle, joka perehtyi yhteensä yli 20 hankkeeseen, ja poimi näistä onnistuneimmista hankkeista ne kaikkein kirkkaimmat helmet.

Tuomaristoon kuului 7 jäsentä: Tutkija Kenneth Nordberg Åbo Akademista, ylijohtaja Marja-Riitta Vest Pohjanmaan ELY-keskuksesta, kehittämispäällikkö Miia Lammi Muotoilukeskus Muovasta, EU-ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala Keski-Pohjanmaan liitosta, kehittämisjohtaja Petri Jylhä Kaustisen seutukunnasta, kehittämissuunnittelija Kimmo Riusala Pohjanmaan liitosta sekä neuvotteleva virkamies Christell Åström Maa- ja metsätalousministeriöstä. 

 

Tuomariston puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Miia Lammi Muotoilukeskus Muovasta kertoi alueen onnistuneimpiin hankkeisiin tutustumisen olleen innostava tehtävä. Hän kuvailee hankkeiden selvästi tuoneen ihmisiä yhteen, esitelleen paikkakuntien ainutlaatuisuutta, kehittäneen innovaatioita ja rakentaneet siltaa menneestä tulevaisuuteen. 

- Videoiden avulla ihmiset kertoivat meille tarinan hankkeen takana. Numerot tulivat todeksi yhteisissä tilaisuuksissa, kohennetuissa ympäristöissä sekä uusissa tuotteissa, palveluissa ja ratkaisuissa. Videot välittivät tunteen innokkuudesta ja sitoutuneisuudesta, ihmisten aidosta halusta viedä asioita eteenpäin, Lammi kiittelee. 


 

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien rahoittamista hankkeista ja yrityksistä voittajiksi valittiin rakennusalalle Stedox-innovaation tehnyt BusinEsse, Kyröön Kievarin Matkailun Edistämiskeskuksen laajennus, kaurasta elintarvikkeita jalostava Lohtajalainen Mö Foods ja Närpiön kasvihuoneklusteria kehittävä Innoväxthus. 

 

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on rahoitettu lähes 600 hanketta ja yritystukea vuosina 2014-2018 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ELY-keskuksen ja alueen kolmen Leader-ryhmän myöntämänä. Maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja asukkaiden palveluiden ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin. Maaseudun kasvua ja hyvinvointia tuetaan, jotta alueen asukkaat voisivat hyvin, yritystoiminta kasvaisi ja työpaikkojen määrä lisääntyisi.

 

Pirityiset kiittää kaikkia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaalan osallistujia, ja onnittelee Hankemaailman helmet -kilpailun voittajia sekä kaikkia kilpailun finalisteja ja heidän yhteistyökumppaneitaan. Kehitetään yhdessä maaseutua!