Onnittelut myönteisestä hanketukipäätöksestä

Tukipäätös. Lue tukipäätös ja sen ehdot erityisen huolellisesti. Hanketta on toteutettava hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan. On siis tärkeää, että toteuttajataho / hankevetäjät ymmärtävät hanketukipäätöksen sisällön.

Aloituspalaveri. Rahoitettavaksi hyväksytyn hankkeen aloituspalaverissa hakija ja Pirityiset ry:n työntekijä käyvät yhdessä läpi tukipäätöksen ja sen ehdot, hyväksyttävät kustannukset sekä maksatukseen ja tiedottamiseen liittyviä asioita.

Muista kirjanpito! Perusta hankkeelle kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Toimita kirjanpitäjälle kopio hanketukipäätöksestä heti sen saatuasi. Selosta kirjanpitäjälle, mistä on kysymys. Käykää se yhdessä läpi.

Hankepaperit samaan mappiin. Hankkeen hallintaa helpottaa, kun kaikki hankkeen asiapaperit kootaan samaan hankemappiin. Siinä kannattaa säilyttää virallisten asiapapereiden lisäksi kaikki muistiot, kokouspöytäkirjat, osanottajalistat, talkoolistat, tehdyt esitteet, lehtileikkeet ja tärkeimmät sähköpostiviestit.

Talkoolistat. Tästä linkistä löydät mallit talkoolomakkeesta. Kopioikaa sitä lisää ja täyttäkää kaikki tarvittavat tiedot. Nämä ovat rahanarvoisia listoja ja niihin kannattaa suhtautua vakavasti.

Muuttuvatko suunnitelmat? Aina hanke ei etene niin kuin on suunniteltu, vaan syystä tai toisesta toimenpiteet muuttuvat. Ilmoita muutoksista etukäteen rahoittajalle. Hae muutospäätöstä ennen kuin uutta tai muutettua toimenpidettä toteutetaan.

Viestintä. Rahoitusta saaneiden hankkeiden on huolehdittava viestinnästä. Hankkeesta ja sen tuloksista pitää kertoa avoimesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla eri yhteyksissä sekä muistaa tuoda rahoittaja esille. Hankkeista on hyvä tiedottaa yleisesti vähintään sen alkaessa ja päättyessä. Hankkeen aikana kannattaa tehdä lehdistötiedote hankkeen aikaansaannoksista. Kun kerrot tiedotusvälineille hankkeesta, muista mainita, että hanke on saanut Leader-rahoitusta Pirityiset ry:ltä. Tuensaajan viestintäohjeet löydät täältä.

Valokuvat. Toimita meille hankkeestasi valokuvia kuva-arkistoamme varten. Kuvia voit toimittaa Pirityisten tiedottajalle, maija.ahonen(at)pirityiset.fi.

Jos joku asia arkarruttaa, ota yhteys Pirityisten toimistoon. Yhteystiedot löytyvät täältä.