Pirityiset ry:n hallitus 2018

Leader-ryhmän hallitus käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hallituksen kokoukset pidetään kevätkaudella 2018 seuraavasti: ma 21.2., ti 20.2., ti 20.3., ti 24.4., ti 22.5. ja  ti 19.6.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Esko Ahonen ja varapuheenjohtajana Risto Pakkala. Vuonna 2018 Pirityisten hallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus on koottu kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita.

Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä.

Julkinen taho
Esko Ahonen (Anne Jussila)
Mikko Hänninen (Hannu Jyrkkä)
Kai-Eerik Känsälä (Reino Herlevi)

Yhdistykset ja yritykset
Risto Pakkala (Olavi Lassila)
Marko Kivelä (Mika Hohenthal)
Helinä Wiik (Tiina Pollari)

Maaseudun asukkaat
Kaarina Tuomisto-Typpö (Erkki Kuismin)
Matti Honkonen (Satu Sadinkangas)
Kari Kauppinen (Jenni Kentala)